Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Opracowujemy je na podstawie najnowszych cen publikowanych w wydawnictwach Sekocenbud dla poszczególnych rejonów i określonej grupy robót. Dostarczamy je w formie elektronicznej (.zuz, .kst, .xml, .pdf) lub papierowej.

Zaufaj specjalistom

Zapraszamy biura projektowe, jednostki zajmujące się organizacją zamówień publicznych jak również Inwestorów prywatnych z Krakowa i całej Polski do skorzystania z naszych usług. Oferujemy konkurencyjne terminy i rozsądne ceny. Zadaj pytanie, na pewno odpowiemy.