Kosztorysy powykonawcze

Kosztorysy powykonawcze wykonujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej ( z ewentualnymi naniesionymi zmianami) lub w przypadku jej braku, na podstawie obmiaru robót. Ze względów logistycznych nasze kosztorysy powykonawcze wykonujemy w Krakowie i okolicach (z reguły jest konieczność dokonania obmiarów w terenie). Każda zmiana zakresu robót powoduje zmianę ich wartości, co powinno zostać prawidłowo obliczone.

Fachowa pomoc

Zapraszamy Inwestorów i Wykonawców. Prawidłowe wyliczenie końcowej wartości robót pozwoli na rzetelne i uczciwe rozliczenie się z wykonanych i odebranych prac. Kosztorys wyceniany jest na podstawie cen publikowanych w wydawnictwach Sekocenbud, lub dostarczonych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu.