Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach kosztorysowania robót budowlanych wykonujemy kompleksową dokumentację kosztorysową składającą się z: przedmiaru robót, kosztorysu, harmonogramu robót. Kosztorys opracowywany jest w formie szczegółowej lub uproszczonej, zawiera wszystkie elementy niezbędne przy dotacjach unijnych. Harmonogram pozwoli w przyszłości na kontrolę prawidłowego postępu prac. Kosztorysowanie robót budowlanych wykonujemy głównie poprzez biuro w Krakowie. Przedmiary wykonujemy z dostarczonej dokumentacji projektowej (wersja papierowa lub elektroniczna .dwg, .pdf). Opracowanie obejmuje wszystkie branże.

Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane wykonujemy głownie w Krakowie i okolicach, zapraszamy szczególnie serdecznie Projektantów i Inwestorów z tego terenu. Nasze wyceny są zawsze realne, pozwalają odpowiednio przygotować się do planowanej inwestycji. Uwzględniamy w opracowaniach wszystkie uwagi i sugestie. Kosztorys budowlany można odebrać osobiście w naszym biurze w Krakowie, w Osieczanach lub wysyłamy pocztą elektroniczną. Zapraszamy do kontaktu.