Kosztorysy ofertowe

Kosztorysy ofertowe, dotyczące wszystkich branż, opracowujemy na podstawie dostarczonych przedmiarów robót, lub w przypadku ich braku na podstawie dokumentacji. Nasze kosztorysy wykorzystywane są do przetargów, jak również przy ofertach dotyczących zleceń bezpośrednich. Zawsze wszystkie parametry jak i ostateczna wartość ustalane są z Wykonawcą. Najwięcej kosztorysów ofertowych wykonujemy dla Wykonawców z Krakowa i okolic, zapraszamy jednak również Firmy z całej Polski.

Profesjonalna obsługa

Zapraszamy Wykonawców biorących udział w przetargach i nie tylko. Zawsze otrzymasz kosztorys w wyznaczonym terminie, zawsze sam ustalasz ostateczną wartość wyceny i parametry. Kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Co to jest kosztorys ofertowy?

Kosztorys ofertowy jest to dokument opracowywany na potrzeby udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych. Sporządzany jest w celu złożenia propozycji cenowej Inwestorowi. Podstawą do jego wykonania jest dokumentacja projektowa i/lub przedmiar.

Co zawiera kosztorys ofertowy?

Kosztorysy ofertowe zawierają przede wszystkim kwotę, jakiej oczekuje Wykonawca za realizację zlecenia. Znajdują się tam również dane Wykonawcy i Inwestora, nośniki cenotwórcze, ceny jednostkowe za poszczególne prace wraz z określeniem ich ilości.

Do czego potrzebne są kosztorysy ofertowe?

Kosztorysy ofertowe potrzebne są firmom budowlanym w przetargu lub negocjacji ceny realizacji danego projektu. Prezentowane są przez Wykonawcę i ewentualnie akceptowane lub odrzucane przez Inwestora.

Jak zamówić kosztorys ofertowy?

Kosztorys ofertowy można zamówić poprzez naszą stronę internetową lub drogą mailową. Należy wysłać zapytanie z tematem oraz zakresem prac. Następnie po otrzymaniu wyceny oraz terminu realizacji należy potwierdzić zlecenie, by później móc otrzymać na skrzynkę elektroniczną zamówienie oraz fakturę. Możliwe jest również wysłanie wersji papierowej.