Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Opracowujemy je na podstawie najnowszych cen publikowanych w wydawnictwach Sekocenbud dla poszczególnych rejonów i określonej grupy robót. Dostarczamy je w formie elektronicznej (.zuz, .kst, .xml, .pdf) lub papierowej.

Zaufaj specjalistom

Zapraszamy biura projektowe, jednostki zajmujące się organizacją zamówień publicznych jak również Inwestorów prywatnych z Krakowa i całej Polski do skorzystania z naszych usług. Oferujemy konkurencyjne terminy i rozsądne ceny. Zadaj pytanie, na pewno odpowiemy.

Co to jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski to jest dokument sporządzany w celu ustalenia wartości danej inwestycji budowlanej, wykonywany przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Opracowywany na podstawie dokumentacji technicznej, daje prognozę nakładów, które będą potrzebne do realizacji projektu.

Co zawiera kosztorys inwestorski?

Kosztorysy inwestorskie zawierają stronę tytułową z podstawowymi danymi o obiekcie, ogólną charakterystykę obiektu, przedmiar robót, kalkulację uproszczoną, tabelę elementów scalonych, założenia wyjściowe do kosztorysowania i kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych. Ponadto możliwe jest otrzymanie oddzielnego przedmiaru robót do wyceny przez Wykonawców.

Do czego jest potrzebny kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski niezbędny jest w zamówieniach publicznych dla określenia szacowanej wartości inwestycji, również w celu uzyskania dotacji bądź kredytów. Dodatkowo pomaga określić, jakie działania są możliwe do sfinansowania przez Inwestora, gdzie można zaoszczędzić, a w jakim sektorze zainwestować więcej.

Jak zamówić kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski można zamówić wysyłając zapytanie wraz z tematem i zakresem prac poprzez naszą stronę internetową lub na adres e-mail: biuro@ange.pl. Wtedy otrzymasz wycenę wraz z terminem wykonania zlecenia, a potwierdzając je, otrzymujesz zamówienie i fakturę na swoją pocztę elektroniczną (istnieje możliwość wysyłki w wersji papierowej).